Plan Ne demek?

Yorumlar · 214 Görüntüler

Plan Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır. Bir yer, yapı veya makinenin kısımlarını kuşbakışı gösteren çizgilerdir.

Haritaya göre çok daha büyük bir ölçüdür. Mimarlıkta, denizcilikte ve mekanikte önemli rolü vardır. Plan çizmek için plan tahtası, kağıdı, kalemleri, renkli ve renksiz mürekkepler, pergel takımı gibi özel araçlar kullanılır.

Kroki ve plan arasındaki başlıca farklar;

  • Kroki bir bölgenin veya yerin kuş bakışı görünümünü herhangi bir ölçek birimi kullanmadan kâğıda veya dijital ortama aktarılmasına denir.
  • Plan ise bir yerin veya bölgenin kuş bakışı görünümünü ölçekli ve belli bir oranda çizilmesidir.
  • Plan birebir ölçerek yapılan çizimlerdir, krokide ise birebir olması beklenmez.
  • Kroki bir yerin kabataslak çizilmesi olarak da bilinir.
  • Haritalar dünyanın bir bölünü veya tamamını gösterebilir.
  • Krokide ölçek yoktur, planda ölçek vardır.
  • Haritalar; Dünya Haritası, kıtalar haritası, ülkeler haritası, coğrafi bölgeler haritası şeklinde isimlendirilir.
  • Planda haritalar büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritalar olarak ayrılır.
  • Krokiler basit ve pratik çizimler olmalıdır.
Yorumlar
İlan Sitesi