Doğrusal Ölçek Nedir?

Yorumlar · 274 Görüntüler

Doğrusal ölçek, çizimin oransal ölçeğinde alınmış bir uzunluktur. Bir doğru üzerinde bir sıfır noktası işaretlenir ve sağ tarafa doğru yuvarlak sayıda seçilen (tam sayı) uzunluk birimleri ölçeğe göre işaret edilir.

Sıfır işaretinin sol tarafına doğru, çizgi bir miktar uzatılır ve bunun üzerinde sağ tarafa doğru işaret edilmiş birim uzunlukların ondalıkları (ufak uzunluk birimleri) alınır. Bu uzunluk üzerinde sağ tarafa doğru alınan uzunluk birimleri sıfır çizgisinin sol tarafında gösterilecek ondalıkları işaretleme olanağını sağlayacak büyüklükte seçilmelidir.

Buna göre çizim üzerinde bir pergelle alınmış uzunluğun değerini bulmak için, pergelin bir ucu yuvarlak bir tam bölüm çizgisi üzerine konur. Şekilde bu örnek 30 metredir. Pergelin diğer ucu sıfır işaretini aşıp ondalık kısmına isabet edecektir. Ondalık kısmından daha ufak birimler (6 metre) okunur. Bu ufak birimlerin arasındaki miktar gözle kestirilir. (50 cm) Sonuçta 36.50 m okunur. Açıklana bu işlemin tersi de yapılabilir.

İstenen bir uzunluğu çizime işaretlemek için, pergelin bir ucu tam bir bölüm çizgisi üzerine konur. Ondalık kısmı sıfır işaretinin sol tarafında kalan ufak birim bölümlerinden alınarak, pergel gerekli miktarda açılır. Pergel bu anda, söz konusu olan uzunluğun çizim ölçeği ile gösterilecek d

Daha fazla..
Yorumlar
İlan Sitesi