Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Yorumlar · 195 Görüntüler

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Bir kişi, ölünceye kadar kendisine bakılması karşılığında mal varlığının tamamını veya bir kısmını mirasçılara veya üçüncü bir kişiye bırakabilmektedir.

Bu konuda yapılan sözleşmeye de ölünceye kadar bakım sözleşmesi ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi denir.

Sözleşme nasıl yapılır?

Noter huzurunda veya Sulh Hukuk Hakimi önünde düzenlenebilmektedir. İki şahit ile birlikte notere gidilerek ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılabilmektedir. Hak kayıplarını önlemek adına bireylere, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanırken uzman bir miras davası avukatı ile görüşmeleri önerilmektedir. Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.

Yorumlar
İlan Sitesi